Jak probíhá realizace Propagfilm - propagační filmová produkce

Jak probíhá celý proces od zadání zakázky po finální předání díla vám vysvětlíme na následujících řádcích.

1. Objednávka

Váš první vstup do světa filmu vede přes webový formulář v sekci kontakt. Můžete si vybrat typ videa z našeho portfolia, které by nejlépe charakterizovalo Vaši představu a nebo nám ji klidně svými slovy napište.

Po odeslání Vás budeme kontaktovat zpět na uvedený e-mail či telefon a ať už elektronicky či na osobní schůzce navrhneme ideální řešení Vašich požadavků a zároveň stanovíme postup s cenovou nabídkou, která bude v souladu jak s obrazovou částí tak zejména s částí, kde bude použita hudební či jiná zvuková stopa.

V dalším kroku připravíme smlouvu s popisem výsledného produktu včetně jeho délky a účelu použití. Závaznou výrobu promovidea potvrdí klient uhrazením zálohové faktury ve výši 30% odhadované ceny zakázky a dál již můžeme postupovat v níže popsaných krocích.

2. Scénář

Scénář je vlastně návod jak budeme postupovat, jedná se o jednoduchý story board a celkovou představu co by klient chtěl ve svém filmu mít a čeho se budeme jak při samotném natáčení, tak i následné postprodukci držet.

Scénář budeme vytvářet společně a to tak, aby jsme se vešli do požadované stopáže, účelu videa a rozpočtu. V této fázi přípravy je důležité říct si přesně Vaše očekávání a možné další připomínky, které povedou k maximálně efektivnímu výsledku.

3. Natáčení

Natáčení předchází důsledná příprava jak scénáře tak zejména použité techniky. Zachycení důležitých okamžiků na filmových pás je časově náročná práce a je potřeba ji přesně naplánovat. V tomto okamžiku je pro nás důležité mít po dobu natáčení kontaktní osobu a taktéž zajištěny případné vstupy do Vašich objektů s možností rozložení naší techniky ať už jsou to kamery, světla, slidery nebo kamerové jeřáby.

Prostě tohle je ten důležitý den, kdy musíme pro Vás odvést tu nejlepší profesionální práci, tak jako v již realizovaných promovideích, které vidíte v našem portfoliu.

4. Postprodukce

Syrové ingredience v podobě filmového materiálu čeká teď to nejdůležitější a to uvařit z nich skvělé jídlo. Tato část je tou zásadní a rozhoduje o konečném výsledku. Jedná se o specializovanou činnost střihače, kde záleží na jeho citu a zkušenostech v oboru, aby dokázal realizovat ve filmu klientovy představy a prezentace směrem k jeho zákazníkům.

Záběry je potřeba sestříhat, poskládat, upravit, provést kolorizaci, ozvučit, vložit titulky, provést dabing a vyrenderovat v požadované kvalitě. Střihač je opravdu něco jako kuchař a přestože je tato fáze v jeho režii, tak lze ještě u náročnějších projektů zakomponovat finální připomínky či požadavky v rámci daného rozpočtu.

5. Schvalování

V této fázi již opravdu finišujeme a klientovi zasíláme na našem zaheslovaném videoúčtu první výsledky. Telefonicky nebo e-mailem lze ještě provést dodatečné úpravy v použitých záběrech či v jejich sledu, aby konečný obraz plně odpovídal požadavkům.

Proces schvalování je příjemnou částí, kdy zákazník již vidí výsledek kreativní práce a může plánovat jeho reálné využití.

6. Předání

Po schválení výsledné podoby díla a uhrazení konečné faktury uvolňujeme propagfilm k Vašemu plnému použití. Váš film budete moci stáhnout z našeho videokanálu, nebo ho můžeme nahrát tam kam si budete přát. V naší době probíhá velká část prezentace právě na internetu a v této formě je tak plně připravena k okamžitému použití, pokud si však zákazník bude přát jinou podobu, tak umíme film samozřejmě vyexportovat na DVD či Blu-ray disk.

Zároveň na vás převedeme i plnou licenci k užívání díla nicméně pokud bude použita hudba která podléhá autorským poplatkům, tak je možné že bude potřeba o trochu více času k získání všech potřebných povolení, aby bylo zabráněno komplikacím s veřejnou produkcí a šíření díla.